X
0
Your position: Home / Arduino Starter Kit

Arduino Starter Kit


                Ks0070  UNO R3 Breadboard Kit                    KS0402 (403, 404)  Basic Starter Kit V2                   KS0077(78,79)Super Learning Kit                            KS0080(81,82)Maker Learning Kit                           
       

                 Ks0400, 0401  37 in 1 Sensor KitV2.0                         Ks0349  48 in 1 Sensor Kit                                   Ks0399 37 in 1 Sensor KitV2.0                    KS0487 37 in 1 Sensor Kit upgrade v3.0


              Ks0177  RGB LED CUBE KIT                                   Ks0190  Environment Monitoring Kit                                Ks0188  Maker Touch Starter Kit                                                        KS0085  Smart Home Kit

                 Ks0182  LED Cube Kit                                                   KS0474  GAMEPI  learning Kit                       KS0519  DIY Smart Sports Watch                             Ks0087  DIY Electronic Scale

                 Ks0158 EASY plug starter kit                                    KS0522 48 in 1 Sensor Kit                                 Ks0397  EASY plug Super Starter Kit                           Ks0398  EASY plug Ultimate Starter Kit

 

 
                                                          Arduino Robot Car  KS0193 Self-balancing Car Kit           KS0353  KEYBOT Coding Education Robot     KS0428 Mini Tank Robot Upgraded V2          KS0441 Desktop Mini Bluetooth Smart Car V3.0
   

     KS0464 Smart Little Turtle Robot V3.0        KS0470  4WD BT Robot Bluetooth Car              KS0446 OTTO Frog Robot                   KS0488 4DOF Robot Mechanical Arm

   

              KS0192                                                KS0520 4DOF Mechanical Robot Arm Car        KS0523 4WD Mechanical Robot Arm Smart Car           KS0198 4DOF Robot Mechanical Arm Kit 

  
Links:autoparts
Message Us